Odluka o sklapanju Sporazuma između Vlada RH i Slovenije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama

Photo lk Osijek_11.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici odlučila pokrenuti postupak za sklapanje Sporazuma između Vlade RH i Vlade Republike Slovenije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, kojim će se preciznije regulirati odnosi u području plovidbe ovisno o kategorijama plovnosti, obilježavanju i održavanju vodnih putova na zajedničkom dijelu vodnog puta između država. Prema tome, plovidba unutarnjim vodama trebala bi se odvijati usklađeno, uređeno i sigurno, uz očuvanje prirodnih vrijednosti područja.

Odnosi dviju država u plovidbi unutarnjim vodama kao i tehničko održavanje zajedničkih vodnih putova, a koji će biti obuhvaćeni ovim Sporazumom, dio su obveza nastalih djelovanjem Međunarodne Komisije za sliv rijeke Save i inicijative lokalnih zajednica, uz obale rijeka Save, Kupe i Mure u obje zemlje.

Naime, prema Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, potpisanom 2002. godine u Kranjskoj Gori između  Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, donesena je Strategija provođenja Okvirnog sporazuma iz 2008. godine te Odluka kojom je utvrđena klasa plovnosti rijeke Save podobne za sigurnu plovidbu.

Međutim, za provedbu te Odluke potrebno je urediti i plovnost rijekama Savom, Kupom i Murom na zajedničkom dijelu plovnog puta Hrvatske i Slovenije, a s obzirom na kategoriju plovnosti, na tom je dijelu moguća plovidba rekreativnim plovilima (čamcima, kajacima i kanuima).

Izvršavanje ovoga Sporazuma zahtijevat će financijska sredstva iz Državnog proračuna RH  za 2013., 2014. i 2015. godinu, u visini od 50 tisuća kuna godišnje zbog pripreme planova održavanja vodnog puta.

Sredstva su osigurana na poziciji Državnog proračuna - Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda – Agencije za vodne putove.