Javni poziv za dodjelu radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija

Photo HAKOM%20logo.JPG
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) raspisala je javni poziv za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske za preostali dio raspoloživog radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 1710-1785/1805-1880 MHz. Na poziv se mogu javiti svi podnositelji koji udovoljavaju propisanim uvjetima, a u slučaju interesa većeg od raspoloživih resursa, HAKOM će raspisati odgovarajući daljnji postupak dodjele frekvencija, što može biti javni natječaj ili dražba.

Radiofrekvencijski spektar na 1710-1785/1805-1880 MHz je već djelomično dodijeljen svim trima operatorima mreža pokretnih komunikacija te je HAKOM među prvima u svijetu omogućio tehnološki neutralnu uporabu GSM, UMTS i LTE tehnologije u svim frekvencijskim pojasevima za pokretne komunikacije. Stoga se preostale frekvencije mogu koristiti i za podatkovni prijenos većim brzinama (LTE), ovisno o planovima pojedinog operatora.

Javni poziv može se pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=45