Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju odobrenja na Godišnji program rada za 2018. godinu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2018. godinu.

Godišnjim programom rada utvrđuju se osnovne težišne aktivnosti Agencije u 2018 godini. Iste su pritom usmjerene na unaprjeđenje standarda sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Alati za provođenje navedenih aktivnosti uglavnom se sastoje od sustavne provedbe nadzora sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, uključujući certificiranje i licenciranje zrakoplovnih subjekata.

Tako se samo tijekom 2018. godine planira izvršiti 772 nadzora u području letačkih operacija, plovidbenosti zrakoplova, licenciranja i pregleda na stajankama, 100 nadzora  u području aerodroma i području usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom  te 74 nadzora  u području zaštite civilnog zračnog prometa.

Nadalje, Agencija i u 2018. godini planira nastaviti sa aktivnostima unaprjeđenja komunikacije sa zrakoplovnom zajednicom u cilju podizanja razine svijesti, znanja, stručnosti i sigurnosne kulture cjelokupnog zrakoplovnog sustava RH.

Za provođenje svih navedenih aktivnosti Agencije, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 96.530.000 kuna.