Vlada: Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a i Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2016. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a i Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2016. godinu.

Godišnjim programom rada za 2016. godinu utvrđuju se ciljevi i zadaće HAKOM-a u obavljanju regulatornih i drugih poslova propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga.

Godišnjim  financijskim planom za 2016. godinu osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a,  u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga, a u što su uključena sredstva od naknada za radiofrekvencijski spektar, adrese i brojeve te postotak od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacija, davatelja poštanskih usluga i operatora željezničke infrastrukture.

Na temelju Godišnjeg financijskog plana HAKOM donosi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a za sljedeću godinu. Planirani prihodi po posebnim propisima za 2016. manji su za gotovo milijun kuna od planiranih prihoda po posebnim propisima za 2015., unatoč povećanju opsega poslova i djelokruga HAKOM-a. Ukupni planirani prihodi za 2016. godinu  iznose 75.900.000,00 kuna, dok su u 2015. godini iznosili 76.751.000,00 kuna.

Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a umanjeni su iznosi naknada za radiofrekvencijski spektar te postotak od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacija i davatelja poštanskih usluga, koji plaćaju samo operatori s prihodom većim od milijun kuna, čime će puni učinak smanjenja tih naknada biti vidljiv u 2016..

Rashodi za 2016. su u skladu s gospodarskom situacijom bitno smanjeni, te iznose 103.623.000,00 kuna, što je smanjenje za 20% u odnosu na 2015. (129.430.400,00 kuna). Ukupna planirana ulaganja HAKOM-a u 2016.  iznose  22.758.750,00 kuna, te su za oko 45% veća od planiranih ulaganja u 2015. (15.650.600,00 kuna).  Financiranje ukupnih ulaganja u 2016. godini planira se iz neutrošenih sredstava iz prethodnih godina.

Iz neutrošenih sredstava iz 2015. planira se u 2016. financiranje sljedećih projekata: program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, izgradnja Kontrolno-mjernog središta u Splitu, GIS baza elektroničke komunikacijske infrastrukture, te nabava mjernih i kontrolnih uređaja.