Skupština i Opća sjednica Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

Photo DSC_0025_ING_NSL.JPG
U kongresnoj dvorani Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održana je sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta i Opća sjednica svih inženjera, članova Komore. Članovi Skupštine su inženjeri tehnologije prometa i transporta izabrani na period od četiri godine, birani iz pet strukovnih razreda.

Sjednicom Skupštine predsjedao je predsjednik Skupštine Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta prof.dr.sc. Hrvoje Baričević koji je pozdravio nazočne te otvorio sjednicu Skupštine. Nakon utvrđenog kvoruma Predsjednik je izvijestio nazočne da Skupština Komore ima četiri nova člana koje su izabrali članovi strukovnih razreda i to dva člana iz strukovnog razreda inženjera cestovnog prometa g. Slaviša Babić i Tomislav Filipčić, jedan član iz strukovnog razreda inženjera željezničkog prometa g. Alen Križić i jedan član iz strukovnog razreda inženjera zračnog prometa i inženjera aeronautike Tomislav Mihetec.

Nakon što je utvrđeno da Skupština Komore trenutno ima 40 članova prešlo se na izbor zamjenika predsjednika Komore. Dosadašnji zamjenik predsjednika Komore g. Danijel Krakić podnio je ostavku na sve funkcije u Komori, a radi novih profesionalnih obveza te je umjesto njega, na mjesto zamjenika predsjednika Komore izabran g. Dražen Vinšćak, novoizabrani predsjednik strukovnog razreda inženjera željezničkog prometa. Predsjednik Skupštine je sažeto elaborirao Izvješće o radu Komore u 2013. godini i Program rada za 2014. godinu, te posebno istaknuo činjenicu da Komora trenutno ima 181 člana, ovlaštenog inženjera koji su položili stručni ispit i upisani su Imenik ovlaštenih inženjera Komore.

Članovi Skupštine jednoglasno su, nakon diskusije, prihvatili Izvješće Predsjednika Komore o dosadašnjem radu, Programa rada Komore za 2014. godinu te financijski plan Komore za 2014. godinu. Na sjednici Skupštine nazočio je u ime predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta g. Branimir Jerneić koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom Komore, te podržao Izvješće Predsjednika Komore o dosadašnjem radu i Program rada Komore za 2014. godinu. G. Jerneić je iznio Zaključak Nadzornog odbora Komore o prihvaćanju financijskog izvješća i završnog računa Komore za 2013. godinu.

Nakon sjednice Skupštine Komore održana je Opća sjednica na kojoj su bili nazočni i ostali inženjeri tehnologije prometa i transporta, upisani u Imenik ovlaštenih inženjera Komore. Sjednicom je predsjedao prof. dr.sc. Hrvoje Baričević koji se zahvalio članovima Komore koji su svojim radom pomogli osnivanju i kontinuiranom podržavanje svih njezinih aktivnosti, tvrtkama i institucijama donatorima, a posebno se zahvalio Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, koje je kao stručni nositelj pripremilo Zakon, a Hrvatski Sabor donio Zakon o osnivanju Komore te Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoj udruzi diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu, AMAC – FSC kao inicijatorima osnivanja Komore.

U ime Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture stručni skup je pozdravio g. Zoran Valentić, načelnik Sektora željezničkog prometa i žičara u ministarstvu. Gospodin Valentić se zahvalio na Pozivu i zaželio uspješan rad članovima Komore u budućem razdoblju te ih pozvao da svojim radom pridonesu i izradi Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske.