Vlada: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava kojim će se provesti daljnje usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU i to u dijelu daljnjeg unaprjeđenja sigurnosti sustava i tehničkom usklađivanju sa svrhom postizanja interoperabilnosti u dijelu kao što je odredba o ograničavanju emisije buke uz željezničku infrastrukturu i u upravljačnici vlaka.

Naime, Zakon se usklađuje s dvije direktive donesene ove godine, a glavne izmjene Zakona se odnose na pitanje financiranja, pravnog statusa i plaća zaposlenika Agencije za sigurnost željezničkog prometa, te naknade od obavljanja djelatnosti Agencije (izdavanje odobrenja, dozvola, potvrda) koje će se od sada kao upravne pristojbe direktno uplaćivati u Državni proračun.

Ovim prijedlogom zakona želi se ostvariti konačni cilj u  smanjivanju prepreka i poboljšanje razvoja usluga u željezničkom sustavu EU kako bi se postiglo otvoreno europsko željezničko tržište, te Vlada predlaže donošenje Zakona po hitnom postupku s obzirom na to da za njegovo provođenje nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.