AIN: Prihvaćeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu

Photo w ain logo.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 05. srpnja 2018. godine prihvatila Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu.

Godišnje izvješće o radu Agencije za 2017. godinu sadržajno obuhvaća podatke o osnivanju, tijelima i unutarnjem ustrojstvu Agencije, te djelokrugu rada Agencije u sva tri prometna područja, podatke o ljudskim, materijalno-tehničkim i ostalim resursima kojima je Agencija tijekom godine raspolagala, kao i izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana.

Tijekom 2017. godine pokrenute su 23 istrage zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, od čega 14 istraga nesreća i 8 istraga ozbiljnih nezgoda. Zatvorena je ukupno 21 istraga zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda, te su izdane ukupno 3 sigurnosne preporuke.  U Nacionalnu bazu podataka o nesrećama i ozbiljnim nezgodama zrakoplova uneseno je ukupno 995 predmeta, od čega se 973 odnosi na događaje povezane sa sigurnošću u zračnom prometu, 14 na nesreće i 8 na ozbiljne nezgode zrakoplova.

Do kraja 2017. godine pokrenuto je 7 novih istraga pomorskih nesreća i nezgoda iz nadležnosti Agencije, i to 3 istrage vrlo ozbiljnih pomorskih nesreća, 3 istrage pomorskih nesreća te 1 istraga pomorske nezgode. Zatvorene su 2 istrage, te izdana 1 sigurnosna preporuka. U Nacionalnu bazu podataka o pomorskim nesrećama unesene su 282 obavijesti o događajima na moru zaprimljene tijekom godine.

Tijekom 2017. godine pokrenuto je i 11 istraga izvanrednih događaja u željezničkom sustavu, i to 10 istraga željezničkih nesreća i 1 istraga incidenta. Završeno je ukupno 10 istraga, te izdano 11 sigurnosnih preporuka od kojih su do kraja godine 2 implementirane. U Nacionalnu bazu podataka o nesrećama i incidentima u željezničkom prometu  uneseni su podaci o ukupno 774 izvanredna događaja koji su se dogodili na prugama i vozilima željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj, i to podaci o 39 ozbiljne nesreće, 63 nesreće i 672 incidenata.