Vlada: Odluka o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala Croatia Airlinesa pretvaranjem potraživanja s osnova plaćenog jamstva

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala Croatia Airlines-a d.d. pretvaranjem potraživanja s osnova plaćenog jamstva.

Financijska pretpostavka usvojenog Programa restrukturiranja Croatia Airlines-a d.d. je, između ostalog, dokapitalizacija na način pretvaranja duga Croatia Airlines-a d.d. u kapital, nastao s osnova protestiranih i plaćenih jamstava od 2005. do 2013. Krajem 2012. godine dana je suglasnost VRH i provedeno povećanje temeljnog kapitala CTN pretvaranjem potraživanja s osnova plaćenih jamstava zaključno s 2012. godinom.

Nastavno, u 2013. potraživanja Republike Hrvatske prema Croatia Airlines, a nastala po osnovi plaćanja anuiteta po izdanom državnom jamstvu dana 3. lipnja 2013. godine, iznose 79.872.400,00 kuna.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu,  udjele u kapitalu trgovačkog društva Republika Hrvatska može stjecati, između ostalog i pretvaranjem potraživanja s osnova danih zajmova i plaćenih jamstava, a o stjecanju udjela Republike Hrvatske u kapitalu trgovačkog društva odlučuje Vlada, na prijedlog nadležnog ministarstva i uz suglasnost Ministarstva financija.

Također, na današnjoj sjednici Vlade usvojeni su Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Croatia Airlinesa d.d., te  Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Trade Aira d.o.o.

Na sjednici održanoj 8. studenoga 2012. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za trogodišnje razdoblje od 31.3.2013. do 26.3.2016.

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske iz 11/2012. odabir prijevoznika na pojedinim linijama potrebno je završiti 60 dana prije početka operacija. Međutim, obzirom da u proračunu nisu bila predviđena dovoljna sredstva, postupak Javnog natječaja objavljen je 17. travnja 2013. - nakon rebalansa proračuna za 2013. i osiguranja sredstava za održavanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza.

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je prema zaprimljenim ponudama 4. lipnja 2013. donijelo Odluku o izboru ponuda za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza te pripremilo nacrte Ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza.

Prijedlogom Ugovora sadržana je odredba da isti stupa na snagu danom potpisa, a da se provodi od 31. ožujka 2013. iz razloga što je neophodno očuvati kontinuitet pružanja usluge obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza na način i u opsegu kojim se obavljao do tog datuma. Neophodno je bilo zadržati postojeću razinu prometne povezanosti regija Republike Hrvatske te osigurati što lakšu pripremu i provedbu predstojeće turističke sezone.

Također, bitno je naglasiti da Croatia Airlines od 31. ožujka 2013. obavlja predmetnu uslugu na svim linijama za koje im je dodijeljena obveza obavljanja javne usluge stoga je potrebno osigurati i mogućnost i obvezu plaćanja naknade za obavljanje tih usluga što se jedino ispravno može napraviti kroz predloženi Ugovor. Međutim, u navedenom razdoblju Trade Air nije obavljao javnu uslugu te će stoga pravo na naknadu ostvarivati nakon što počne s obavljanjem javne usluge, na način utvrđen Ugovorom.