Javno izlaganje Strateške studije utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2030.

Photo 1.  STRATESKE STU 26-6_17.jpg
Danas je u prostorijama Ministartsva mora, prometa i infrastrukture održano javno izlaganje Strateške studije utjecaja na okoliš i nacrta Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017 – 2030.

Nazočni predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture su predstavili glavne odrednice Strategije prometnog razvoja RH. Među nazočnima su bili državna tajnica u gđa. Nikolina Brnjac,  pomoćnik ministra g. Josip Bilaver, g. Damir šoštarić iz Uprave za EU fondove Ministartsva mora, prometa i infrastrukture te g. Mirko Mesarić, predstavnik ovlaštenika koji su radili na studiji utjecaja na okoliš.

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture je sukladno Akcijskom planu za ispunjavanje ex-ante uvjetovanosti prema Europskoj komisiji zaduženo kao resorno Ministarstvo iz područja prometa za izradu Nacionalne Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske.  Ministarstvo je započelo konzultacije sa zainteresiranom javnošću u kontekstu konačne izrade Strategije koja će se smatrati potpunim nacionalnim strateškim dokumentom utemeljenim na sveobuhvatnim prometnim podatcima i nacionalnom prometnom modelu čime ispunjavamo ex-ante uvjete u smislu izrade sveobuhvatnog prometnog plana.

Ovaj dokument Strategije usuglašen je sa Europskom komisijom te je prihvaćen kao potpuni prvi nacrt spreman za proces javnih konzultacija sa zainteresiranom javnošću. Sukladno proceduri provedbe Strateške procjene utjecaja na okoliš dokument Strategije daje se na uvid zainteresiranoj javnosti te se nakon zaprimljenih komentara sami dokument Strategije naravno može promijeniti ukoliko su komentari utemeljeni.

Također, bitno je naglasiti kako se Strategija prometnog razvoja ne radi zbog ispunjenja uvjeta prema Europskoj komisiji već zbog Republike Hrvatske i građana naše zemlje, koji kroz ovakav dokument mogu uvidjeti nedostatke trenutnog prometnog sustava ali i viziju razvoja buduće održive prometne infrastrukture.

Ovim putem pozivamo svu zainteresiranu javnost da svojim konstruktivnim prijedlozima sudjelujete u izradi konačne Strategije prometnog razvoja RH 2017-2030.
Oba navedena dokumenta su dosupna za vaše komentare i sugestije na web stranicama E-savjetovanja kako bi mogli doprinijeti što kvalitetnjoj izradi ovih dokumenata.