HAKOM uskoro pušta u rad HAKOMetar - softverski alat za mjerenje brzine pristupa internetu

Photo net-brzina.jpg
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije uskoro će u rad pustiti certificirani alat za mjerenje brzine širokopojasnog pristupa internetu pod nazivom HAKOMetar.

Naime, HAKOM je operatorima javnih komunikacijskih usluga u nepokretnim mrežama, kroz Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, propisao da brzine širokopojasnog pristupa internetu moraju ugovarati i oglašavati navodeći i minimalnu brzinu pristupa u odnosu na maksimalnu (oglašavanu) brzinu.

Tako za pakete do 10Mbit/s brzina u satima najvećeg (najgušćeg) internetskog prometa (od 19 do 23 sati) ne smije pasti ispod 50 posto maksimalne (oglašavane) brzine ili ispod maksimalne brzine prethodno nižeg maloprodajnog paketa. Za pakete iznad 10Mbit/s vrijednost ne smije biti niža od 70 posto ugovorene brzine ili ispod maksimalne brzine prethodno nižeg maloprodajnog paketa.

Mjerenja ovim certificiranim alatom će krajnjim korisnicima moći poslužiti kao dokaz u postupku rješavanja prigovora na pruženu brzinu širokopojasnog pristupa internetu, priopćili su iz HAKOM-a.

HAKOMetar je izrađen u suradnji s CARNet-om, a aplikacija će se od 5. studenog moći besplatno preuzeti s HAKOM-ovih službenih internetskih stranica.

Više informacija možete vidjeti na  internet stranici HAKOM-a www.hakom.hr .