Skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

Photo nsl w MPPI HKITPT 7_12.jpg
Dana 04. srpnja 2012. godine, u kongresnoj dvorani Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta na kojoj su izabrani novi Predsjednik Skupštine, njegov zamjenik te članovi Nadzornog odbora Komore. Članovi Skupštine su inženjeri tehnologije prometa i transporta izabrani na period od četiri godine, iz pet strukovnih razreda.

Sjednicom Skupštine predsjedao je predsjednik Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta prof.dr.sc. Hrvoje Baričević koji je pozdravio nazočne, te otvorio sjednicu Skupštine. Ukratko je elaborirao Izvješće o radu Komore u periodu od zadnje Skupštine te je posebno istakao činjenicu da Komora trenutno ima 134 ovlaštena inženjera, koji su položili stručni ispit i upisani su u Imenik ovlaštenih inženjera Komore.

Strukovni razredi su na već održanim sjednicama imenovali članove Upravnog odbora strukovnih razreda te izabrali predstavnike u Skupštini Komore. Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće Predsjednika Komore o radu Komore u periodu od zadnje Skupštine.

Za novog Predsjednika Skupštine Komore, na mandat od četiri godine izabran je prof.dr.sc.Hrvoje Baričević član strukovnog razreda inženjera cestovnog prometa, a za njegova zamjenika Danijel Krakić član strukovnog razreda inženjera željezničkog prometa.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su Dražen Brezak za predsjednika, član strukovnog razreda inženjera cestovnog prometa, Doris Novak, član strukovnog razreda inženjera zračnog prometa i inženjera aeronautike, Kristijan Rogić, član strukovnog razreda inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda, Mario Musa, član strukovnog razreda inženjera poštanskog i informacijsko-komunikacijskog prometa te Branimir Jerneić, član strukovnog razreda inženjera željezničkog prometa, za članove.

Nakon sjednice Skupštine Komore održana je Opća sjednica na kojoj su bili nazočni i ostali inženjeri tehnologije prometa i transporta upisani u Imenik ovlaštenih inženjera Komore. Sjednicom je predsjedao prof.dr.sc. Hrvoje Baričević koji se zahvalio zaslužnim pojedincima, koji su svojim radom pomogli osnivanju Komore, a posebno se zahvalio Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture koje je kao stručni nositelj pripremilo zakonski tekst, a Hrvatski Sabor donio Zakon o osnivanju Komore.