Vlada: Odluka o davanju odobrenja na Godišnji program rada i Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2015. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o davanju odobrenja na Godišnji program rada i Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (CCAA) za 2015. godinu.

Naime, u 2015. godini  aktivnosti Agencije usmjerene su prema unaprjeđenje standarda sigurnosti, zaštiti civilnog zračnog prometa te na provedbu nadzora, certificiranja i licenciranja zrakoplovnih subjekata. Agencija vodi propisane registre i evidencije, rješava prigovore putnika, te provodi ocjenu sigurnosti u svrhu izdavanja odobrenja za letenje operatorima iz trećih zemalja.

Planira se i izrada nacrta prijedloga propisa iz područja zračnog prometa kako nacionalne regulative tako i provedbenih propisa radi implementacije EU regulative. Predviđeno je i obavljanje aktivnosti vezane za inicijativu Europske komisije „Jedinstveno europsko nebo“ (Single European Sky - SES), a krajem 2015. godine Agencija u suradnji s Austrocontrolom započinje twinning projekt „Približavanja pravne regulative civilnih zrakoplovnih vlasti“ u Gruziji.

Značajne aktivnosti obavljat će se na implementaciji projekta EMPIC, projektu obnove (rekonstrukcije) poslovne zgrade i projektu nabave aviona za posebne namjene.
Financijskim planom za 2015. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 75.148.403,00 kuna, dok planirani rashodi u skladu s Godišnjim programom rada Agencije i potreba za njegovu realizaciju iznose 72.258.637,00 kuna.

Investicijski plan za 2015. godinu iznosi ukupno 2.623.000,00 kuna za koji će Agencija koristiti vlastita sredstva iz viška prihoda u 2015. godine.

Pravna osnova za donošenje ove Odluke temelji se na članku 5. stavak 4. Zakona o zračnom prometu, kojim Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA) podnosi Vladi RH godišnji program rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu na odobrenje.