Vlada: Odluka o davanju suglasnosti Croatia Airlinesu d.d. za sklapanje Ugovora o kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. u svrhu reprograma dugoročnog deviznog kredita kod Privredne banke d.d.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti Croatia Airlinesu d.d. za sklapanje Ugovora o kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. u svrhu reprograma dugoročnog deviznog kredita kod Privredne banke d.d.

Iznos kredita je 11.700.000,00 eura, a namjena je reprogram preostalog salda glavnice dugoročnog deviznog kredita partija br. 7510009556, od 3. studenog 2009. godine.

Rok otplate kredita je do 31. listopada 2019. godine.