Vlada prihvatila Odluku o povećanju temeljnog kapitala HŽ Putničkog prijevoza pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveznih davanja dužnika

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog  kapitala trgovačkog društva HŽ  Putnički prijevoz d.o.o.,  čime bi se temeljni kapital sa 569.011.500 kuna povećao na iznos od 847.445.800 kuna, i to ulogom u pravima potraživanja, na temelju izdanih i protestiranih državnih jamstava u iznosu od 278.434.323,14  kuna.

Prema odredbama članka 67. Zakona o proračunu, udjele u kapitalu trgovačkog društva RH može stjecati pretvaranjem potraživanja s osnova neplaćenih poreza, doprinosa  i drugih obveza davanja dužnika te pretvaranjem  potraživanja s osnova danih zajmova i plaćenih jamstava.

Dokapitalizacija Društva preuzimanjem postojećih obveza HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., po jamstvu Republike Hrvatske, jedna je od mjera provedbe Programa restrukturiranja za razdoblje od 2013. do 2019. godine i nužne financijske konsolidacije, a ovom odlukom ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da, u funkciji Skupštine društva HŽ Putnički prijevoz prihvati Odluku o povećanju temeljnog kapitala i donese Odluku o izmjeni osnivačkog akta  Društva.