HŽ putnički prijevoz u mreži gradova-čvorišta jugoistočne Europe “RAIL4SEE”

Photo nsl R4S 29-1_13.jpg
U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture danas je predstavljan projekt RAIL4SEE kojim bi HŽ Putnički prijevoz ušao u mrežu jedanaest gradova-čvorišta željezničke mreže jugoistočne Europe.

„Projektu je cilj potaknuti proceduru, legislativu i standarde kojim bi se stvorile smjernice za povećanje broja putnika željeznicama, smanjio broj automobila s cesta, čime i povećala kvaliteta života, ali i prihoda te građanima smanjili troškovi prijevoza.“, istaknuo je Renato Humić, menadžer poslovne jedinice integrirani prijevoz iz HŽ Putničkog prijevoza, prilikom predstavljanja projekta.

Projekt RAIL4SEE je pokrenut u srpnju 2012. u Bologni u Italiji s ciljem poboljšanja željezničkog prometa i stvaranja smjernica kojima bi se povećao priljev putnika multimodalnim javnim prijevozom u velikim željezničkim čvorištima u jugoistočnoj Europi, a provodio bi se na tri razine.

U prvoj, tehničkoj razini, radilo bi se na unaprjeđenju infrastrukture, vozila i voznog reda, a na informativnoj razini stvarali bi se sustavi poboljšanog informiranja građana kako bi što lakše koristili intermodalne prijevozne lance. Treća komunikacijska razina obuhvaćala bi promotivne akcije kojim bi se željeznički promet približio što većem broju korisnika.

HŽ putnički prijevoz po prvi puta sudjeluje u projektu koji financira Europska unija (fond South East Europe), a koji kao takav nema težište na ulaganju u infrastrukturu, već na kreiranju prijevozne usluge i marketinga. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 4,5 milijuna eura, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na HŽ Putnički prijevoz je 250.000 eura.

Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, a u uz Hrvatsku u njemu sudjeluje 28 partnera iz deset zemalja, među kojima su lokalne uprave te znanstvene institucije i organizacije iz Italije, Austrije, Slovačke, Mađarske, Grčke, Slovenije, Rumunjske i Srbije.

PRILOG:
Renato Humić, HŽ Putnički prijevoz - "Rail4SEE projekt" (.pdf prezentacija)
Brošura Rail4SEE projekt (.pdf)