HP: Prigodna poštanska marka za 150. obljetnicu Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU)

Photo nsl ITU_marka_vizual.jpg

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj prigodnu marku u povodu 150. obljetnice Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU). Marka će biti izdana 15. svibnja 2015. godine, a njezina naklada iznosi 100 000 primjeraka.

Nominalna vrijednost marke je 10 kuna, a izdana je u arčiću od 10 maraka. Motiv prigodne marke je komunikacija nekad i sada. Dizajnerica marke je Dubravka Zglavnik - Horvat, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Žig prvog dana bit će u uporabi 15. i 16. svibnja 2015. godine u Poštanskom uredu 10101 Zagreb, Jurišićeva 13. Marke se mogu kupiti i u internetskoj trgovini Hrvatske pošte na adresi www.epostshop.hr.

Međunarodna telekomunikacijska unija (engl. International Telecommunication Union – ITU) specijalizirana je agencija Ujedinjenih naroda, mjerodavna za informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), sa sjedištem u Ženevi (Švicarska). Kao krovna svjetska organizacija u ovom području, ITU je mjerodavan za namjenu radiofrekvencijskog spektra i satelitskih orbita na globalnoj razini, normizaciju u području komunikacijskih mreža i tehnologija te sveukupni razvoj ICT-a u svijetu. ITU danas ima 193 države članice, a Republika Hrvatska punopravna je članica od lipnja 1992. godine. Osim država, članstvo ove organizacije čini i više od 700 institucija, od regulatornih tijela u području ICT-a do predstavnika privatnog sektora (operatora, proizvođača ICT opreme) i sveučilišnih institucija iz cijelog svijeta, po čemu je ITU jedinstvena agencija u okviru UN-a.

ITU također djeluje i preko 12 regionalnih i područnih ureda širom svijeta.

Prigodna poštanska marka Republike Hrvatske u povodu 150. obljetnice Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), u obliku prigodno uokvirenog poštanskog arka, danas je uručena glavnom tajniku ITU-a, Houlinu Zhaou u njegovu uredu u sjedištu Međunarodne telekomunikacijske unije u Ženevi, tijekom redovitog godišnjeg zasjedanja Vijeća ITU-a, na kojem u ime Republike Hrvatske sudjeluje i Krešo Antonović, načelnik Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

ITU je utemeljen u Parizu 17. svibnja 1865. godine, potpisivanjem prve Međunarodne telegrafske konvencije, pod nazivom Međunarodna telegrafska unija. Sadašnji je naziv ITU dobio 1934. godine, a 1947. godine postaje specijalizirana agencija UN-a. U 150 godina svojeg postojanja ITU je aktivno pratio sve promjene u globalnom razvoju komunikacija – od prvog telegrafa, koji nije bio namijenjen osobnoj uporabi, preko telefona, radija i televizije do satelitskih komunikacija, interneta i pametnih mobilnih telefona te ostalih digitalnih komunikacijskih tehnologija današnjice. Pritom je ostao dosljedno usmjeren na povezivanje cjelokupnog svjetskog stanovništva i zaštitu temeljnog prava svakog pojedinca na komuniciranje.