Odobren godišnji program rada i Financijski plan Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici dala odobrenje na Godišnji program rada i Financijski plan  Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2015. godinu, a koje je Upravno vijeće Agencije donijelo na sjednici održanoj 29. svibnja 2015.

Temeljna zadaća rada Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu je provođenje istraga s ciljem utvrđivanja uzroka nesreća i nezgoda u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te davanja sigurnosnih preporuka za sprječavanje budućih nesreća, nezgoda i događaja, a samim time i poboljšanje razine sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

U Godišnjem programu rada Agencije za 2015. godinu stavljen je naglasak na provedbu stalnih stručnih edukacija iz područja istraga nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu s ciljem ishođenja odgovarajućih certifikata za istražiteljske timove, kao i sklapanje ugovora o suradnji s ostalim državnim istražnim tijelima u svezi izvršavanja svih poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije sukladno zakonskim propisima, uredbama i direktivama Europske unije iz područja istraga zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća.

Slijedom odrednica Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje od 2015. - 2017., u okviru "Održivog razvoja prometnog sustava" kao općeg cilja, osnovni cilj Agencije je istraživanje nesreća u prometu - obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća i preporuka vezano za nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te njihova implementacija u praksi. U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. i projekcijama za 2016. i 2017. godinu za 2015. godinu planirano je 6.166.000 kuna.