Republika Hrvatska pristupila ABIS grupi

Photo nsl MPPI-ABIS 30-3_16.JPG
Republika Hrvatska je 22. ožujka 2016. godine u Utrechtu postala osma članicom ABIS grupe, koja predstavlja skup zrakoplovnih vlasti Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Republike Hrvatske, Irske, Velikog Vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Portugalske Republike i Švicarske Konfederacije i koja za cilj ima uspostavu bliske suradnje po pitanjima ključnim za razvoj civilnog zrakoplovstva.

Glavni fokus usmjeren je na aktivnosti u okviru Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO), a posebno u cilju osiguranja zastupljenosti predstavnika ABIS grupe u stalnim tijelima ICAO (Vijeću, Komisiji za zračnu plovidbu, Odboru za zračni prijevoz, Odboru za zajedničku potporu, Financijskom odboru, Odboru za ljudske potencijale, Odboru za pitanja nezakonitog ometanja, itd.). Suradnja unutar Grupe obuhvaća i pitanja od zajedničkog interesa koja otvore druga tijela kao što su Europska konferencija civilnog zrakoplovstva, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL i sl..

Države članice ABIS grupe pokrivaju 36% zračnog prostora regije Europe i Sjevernog Atlantika što uključuje i zračni prostor s najintenzivnijim prometom u Europi. Glavne zračne luke država članica ABIS grupe su baze nekih od najvećih svjetskih zračnih prijevoznika te pružaju izravne letove do preko 323 odredišta u svijetu. Zračni prijevoznici država članica ABIS grupe predstavljaju preko 9% međunarodnih redovnih prihodovnih t/km, u čemu su samo iza zračnih prijevoznika baziranih u S.A.D. Svi ovi čimbenici rezultirali su razvoju stručnih kapaciteta u zrakoplovstvu kao i aktivnom pristupu u pitanjima međunarodne suradnje država članica ABIS grupe.

ABIS grupa je osnovana 1980. te je predstavnik grupe od osnutka svaki put bio izabran u Vijeće ICAO u dijelu 2. ABIS grupa daje peti najveći financijski doprinos proračunu ICAO za 2014.-2016. Nadalje, ABIS grupa doprinosi sa 120 stručnjaka u radu ICAO panela, odbora i radnih grupa te s 40 stručnjaka u radu panela Komisije za zračnu plovidbu.

ABIS grupa se temelji na vrlo bliskoj suradnji koja se vodi načelima utvrđenim u Memorandumu o sporazumijevanju te time prikazuje da je zajednički pristup i zastupanje u ICAO učinkovito i preporučljivo kao model ostvarivanja interesa kroz uspostavu zajedničkih ciljeva i aktivnu suradnju.