Državna tajnica Nikolina Brnjac sudjelovala na okruglom stolu o primjeni Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta

Photo DSL DT KP 23-03_18.jpg
U okviru Zajednice za intermodalni transport i logistiku pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u petak, 23. ožujka održan je okrugli stol  na kojem je predstavljena mogućnost primjene Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta.

Uvodno sve prisutne pozdravio je Ivica Vrankić predsjednik Zajednice za intermodalni transport i logistiku koji je izrazio zadovoljstvo što se nakon dosta godina i lobiranja pristupilo izradi Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta koji se ove godine formalno počinje i primjenjivati u praksi.

U nastavku Državna tajnica Nikolina Brnjac u svom obraćanju istaknula je kako je trebalo dosta godina da se i u Republici Hrvatskoj donesu propisi pomoću kojih će biti moguće poticati korištenje ekološki prihvatljivijih vidova prometa, ponajprije željeznice.

Upravo jedan takav propis predstavlja i Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta sukladno kojem je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu s projekcijom Državnog proračuna za 2019. i 2020. godinu radi poticanja kombiniranog prijevoza tereta osigurano 2.000.000,00 kuna.

Tijekom okruglog stola Igor Radić, Načelnik Sektora za željeznički i intermodalni promet pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kratko je upoznao članove Zajednice za intermodalni transport i logistiku sa time kako bi željeznički i intermodalni promet trebao biti u službi razvoja gospodarstva Republike Hrvatske nakon čega je Damir Lazor, Voditelj službe pri istom ministarstvu prezentirao i sam Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu, odnosno mogućnost poticaja koje je moguće ostvariti temeljem prije spomenutog Pravilnika.

U nastavku od strane društva AGIT d.o.o  prezentirane su i kalkulacije mogućih poticaja na primjeru intermodalnog transporta kontejnera na relaciji Rijeka- Zagreb dok je od društva Crocombi prezentirana europska praksa kojom druge europske države nastoje poticati kombinirani promet.

Zaključno, Državna tajnica Brnjac naglasila je kako ova osigurana sredstva trebamo promatrati i kao svojevrsni pilot projekt te da je time zadaća prijevoznika da ostvare što veću količinu prijevoza koja se može smatrati kombiniranom vrstom prijevoza kako bi ministarstvo moglo u budućnosti osigurati i značajnija sredstva u ovom smislu.

Više o mogućnostima poticanja kombiniranog prijevoza tereta u ovoj godini možete pronaći na http://www.mppi.hr/default.aspx?id=34319