Vlada RH: Usvojen Zaključak u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Naime, mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća HAKOM-a istječe dana 22. veljače 2018. godine. Stoga se današnjim usvajanjem Zaključka daje ovlaštenje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (u nastavku Ministarstvo) za objavu i provedbu Javnog poziva za predlaganje kandidata članova Vijeća, a koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Ministarstvo će objaviti Javni poziv, prikupiti prijave kandidata i dostaviti ih Vladi RH s cjelokupnom dokumentacijom i prijedlogom za imenovanje, radi predlaganja Hrvatskome saboru.

Na temelju prijedloga Vlade RH, Hrvatski sabor imenovat će predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana Vijeća HAKOM-a na razdoblje od pet godina.

Ovim će se imenovanjem osigurati kontinuitet nesmetanog djelovanja i rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnostiu u sljedećem petogodišnjem razdoblju.