Vlada: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).

Stupanjem u punopravno članstvo RH u EU, uredbe su u potpunosti obvezujuće i izravno primjenjive te je slijedom toga, iz Zakona o zračnom prometu bilo potrebno brisati onaj dio kojim je preuzet normativni sadržaj odnosnih EU uredbi.

Slijedom navedenog predloženim izmjenama Zakona izmijenjene su odredbe članaka kojima je bilo propisano radno vrijeme, vrijeme leta i odmora članova posade zrakoplova jer je to područje uređeno EU propisima, a tamo gdje to nije regulirano EU propisima, omogućeno je donošenje posebnog nacionalnog propisa na temelju Zakona o zračnom prometu, te zajednička pravila i tehnički propisi koji se primjenjuju na obavljanje usluga komercijalnog zračnog prijevoza.

Predloženim izmjenama Zakona dodane su, izmijenjene ili precizirane pojedine definicije u skladu sa zahtjevima prakse i međunarodnim propisima, a dodana je i nova nadležnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture da na prijedlog Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo obavještava Europsku komisiju o odgodi početka primjene EU propisa kada je ta mogućnost predviđena odnosnim propisom.

Također, dodana je nova kategorija „registriranih površina za slijetanje i uzlijetanje“ zbog omogućavanja operacija operatorima zrakoplova iz područja tzv. „male“ avijacije za privatne i sportske potrebe te za potrebe aeroklubova, a predloženim izmjenama Zakon je prilagođen situaciji u kojoj će poduzetnici morati udovoljavati ili nacionalnim propisima donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima, primjerice za izvođenje pojedinih letačkih operacija koje mogu biti propisane ili EU ili nacionalnim propisima.