Sabor: Zakon o željeznici i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

Photo sabornica.jpg
Na osmoj sjednici Sabora održanoj 15. srpnja izglasani su zakoni iz resora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture; Zakon o željeznici i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu.

Zakonom o željeznicama se jasnije i detaljnije definiraju odnosi upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, kroz izradu i donošenje voznog reda, te njihove ugovorne odnose, a sve s ciljem nediskriminatornog pristupa željezničkoj infrastrukturi.

Također, po prvi puta se definira mogućnost zakupa trase željezničke infrastrukture i od strane drugih pravnih osoba koje nisu željeznički prijevoznici što će omogućiti u konačnici povećanje prijevoza, a isto tako uvodi se i regulacija pristupa za željezničke prijevoznika na terminale i morske i riječne luke.

Prijevoznici i upravitelj infrastrukture obvezuju se  da moraju poslovati sukladno tržišnim principima te se primjenjuje načelo slobode pružanja usluga, a za upravitelja infrastrukture je definiran način na koji naplaćuje svoje usluge kroz osnovne i dodatne pakete. Također, jasnije se definira postupak donošenja i objave izvješća o mreži što je osnovni dokument ponude željezničke infrastrukture i raspodjela kapaciteta, te se uređuju ad-hoc zahtjevi za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta.

Spomenutim Zakonom otvara se i pravna osnova za daljnje poboljšavanje regulatora tržišta u željezničkom prometu, te se prenosi nadležnost za provedbu Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obavezama putnika u željezničkom prijevozu.

Zakonom o željeznici ustavno se i cjelovito uređuje područje željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj kako bi bilo usklađeno s izričajem europskog zakonodavstva i uvjetima koji vladaju na konkurentnom tržištu željezničkih usluga Europske unije.

Spomenutim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2012/34/EU od 21. studenog 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja.

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu sadrži odredbe o obveznim odnosima koji u zračnom prometu nastaju iz ugovora o prijevozu putnika i prtljage, o prijevozu stvari, o obavljanju drugih komercijalnih djelatnosti, o zakupu zrakoplova, u slučaju štete koju zrakoplov u letu nanese osobama i stvarima na zemlji, o osiguranju i reosiguranju, zatim odredbe o stvarnopravnim odnosima u pogledu zrakoplova, odnosno vlasništvo i založno pravo na zrakoplovu, te odredbe o postupku ovrhe i osiguranja na zrakoplovu i teretu u zrakoplovu, te s tim u svezi nadležnost sudova za ovrhu i osiguranje.

Međutim, u postupku približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji bilo je potrebno uskladiti zakonodavstvo Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije, te su u Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu implementirane relevantne uredbe, a stupanjem u punopravno članstvo Europske unije, za Republiku Hrvatsku su uredbe  u potpunosti obvezujuće i izravno primjenjive.

Cilj izmjena i dopuna predmetnoga Zakona je brisanje sadržaja uredbi Europske unije ( Uredba Vijeća 2027/97/EZ od 9. listopada 1997., Uredba EZ 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.veljače 2004. i Uredba EZ 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006.), koje su implementirane u procesu pristupanja, a koje se primjenjuju izravno od 01. 07. 2013.

Donešenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo postaje nadležna za nadzor, inspekciju, mirenje i poduzimanje drugih aktivnosti u svezi sa zaštitom prava putnika, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.