Vlada RH: Usvojeno Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2016. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2016. godinu.

Sukladno ciljevima utvrđenim Godišnjim programom rada za 2016. godinu Agencija je tijekom protekle godine obavljala poslove vezane uz osiguravanje europskih standarda sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa kroz nadzor, certificiranje i licenciranje zrakoplovnih subjekata, razvoj i implementaciju regulatornog okvira, te suradnju s nadležnim nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Tako je u 2016. godini ukupno izvršeno 747 nadzora i inspekcija nad zrakoplovnim subjektima pod nadležnošću Agencije, od toga 596 planiranih i 151 neplanirana.

Izrađeno je i 11 nacrta prijedloga podzakonskih propisa te su izdane 2 naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti.

Također, Agencija je kao ovlašteni tužitelj pokrenula 14 prekršajnih postupaka protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva dok je od 126 predmeta koji se odnose na vođenje Hrvatskog registra civilnih zrakoplova riješeno njih 123.

Zaprimljeno je i riješeno 569 predmeta, a vezano uz aktivnosti odobravanja letova u zračnom prostoru RH.

Najznačajnija promjena u 2016. godini odnosi se pak na promjenu statusa Agencije iz statusa neprofitne organizacije u status proračunskog korisnika.

Istaknimo i to kako je Agencija tijekom protekle godine ostvarila prihode u iznosu od 82.346.971,66 kuna, te rashode u iznosu od 64.275.452,91 kuna, pri čemu je višak prihoda, kao rezultat poslovanja u 2016. godini, iznosio 18.071.518,75 kuna.