Javni poziv za dodjelu Potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu

Photo lk Osijek_11.jpg
Brodarima na unutarnjim vodama dodjeljuje se državna potpora sukladno Programu – Poticanje razvitka riječnog prometa kroz državnu potporu male vrijednosti. Program se provodi u skladu s preporukama o  implementaciji mjera Europskog akcijskog plana za riječni promet – „NAIADES“ te Strategiji razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018. (N.N.65/08), koja sadrži temeljne smjernice i programe mjera za poticanje razvoja riječnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu u skladu s odredbama  Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07) kojima će se financirati navigacijska oprema i opremljenost u skladu s tehničkim  zahtjevima radi poboljšanja eko-tehničkih radnih svojstava plovila, a sve u cilju podizanja sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama.

Visina potpore koja se dodjeljuje pojedinom korisniku može iznositi najviše 200.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti u razdoblju od tri godine, odnosno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima na predviđenoj proračunskoj poziciji.

Pravo na potporu ostvaruje se putem javnog poziva za dodjelu potpora objavom Programa - Potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu na web stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao davatelja potpore: www.mppi.hr, što je objavljeno s današnjim datumom.