Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Hrvatske i Republike Slovenije potpisale Memorandum o razumijevanju

Photo nsl CCAA HR-SLO 29-11_13.jpg
Direktor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Hrvatske Omer Pita i direktor slovenske Agencije za civilno zrakoplovstvo Žiga B. Kotnik potpisali su 29.studenog 2013. Memorandum o razumijevanju između dviju Agencija.

Riječ je o dokumentu koji služi kao temelj za jačanje suradnje na području nadzora i sigurnosti zračnog prometa između dviju država te pomoći u implementaciji međunarodne zrakoplovne regulative.

Ovaj sporazum je nastavak bilateralne suradnje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo sa partnerskim agencijama u susjedstvu. Naime, slični sporazumi potpisani su sa Republikom Austrijom, Republikom Kosovo i Crnom Gorom.