HAKOM: U godini dana 130.000 novih širokopojasnih priključaka

Photo HAKOM logo.JPG
U mrežama nepokretnih komunikacija širokopojasni pristup postaje prevladavajući način pružanja usluga pa udjel prihoda od usluga pristupa internetu u četvrtom tromjesečju 2013. premašuje udjel prihoda od telefonskih usluga u nepokretnoj mreži. Takvom trendu pridonosi i širokopojasni pristup internetu putem mreža pokretnih komunikacija i s tim povezano korištenje pametnih telefona. U posljednjih godinu dana, za više od 20 posto je porastao broj korisnika koji internetu pristupaju mobitelom, dok se mobilni podatkovni promet gotovo udvostručio u odnosu na 2012.

Istodobno, ulaganja su u 2013. u prosjeku 18 posto veća nego u 2012. Takav trend očekuje se i u narednom razdoblju. U mobilnoj telefoniji očekuju se ulaganja u LTE, odnosno četvrtu generaciju mobilne telefonije, dok se u mrežama nepokretnih komunikacija veća ulaganja očekuju u svjetlovodnu infrastrukturu.

Uz širokopojasni pristup internetu glavno područje rasta usluga i dalje će biti i prijenos TV programa uz plaćanje naknade, čiji prihodi su se i u ovom tromjesečju povećali oko 17 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naime, konvergentne usluge trend su većine operatora, a njima se traži prednost pred onima koji nude jednu ili dvije usluge. Posljedica toga je i rast paketa usluga te je na kraju 2013. prvi put više od 60 posto korisnika širokopojasnog interneta koristilo pakete usluga.

U razdoblju koje slijedi očekuje se i konsolidacija poslovanja operatora nepokretne mreže što je obilježilo i prethodnu godinu.

Informacije o stanju tržišta mogu se pronaći i na internetskim stranicama HAKOM-a: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60.