Vlada: Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zakona o inspekciji cestovnog  prometa i cesta, kojim se uređuju  poslovi Inspekcije cestovnog prometa i cesta, prava, dužnosti i ovlasti inspektora, specifičnosti radnopravnog položaja inspektora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Predmetnim Zakonom nastoji  se osigurati što kvalitetniji i efikasniji inspekcijski nadzor, a kako bi rad Inspekcije bio učinkovitiji i transparentniji  bile su nužne novine u pogledu strukture i organizacije inspekcije, te usmjeravanje i nadzor  rada iste, sukladno zakonima, koji su se uskladili s pravnom stečevinom Europske unije.

Novine u Zakonu o inspekciji cestovnog prometa i cesta su trajna i kontinuirana specijalistička edukacija inspektora, kontrole informacijskih sustava prijevoznika, baze podataka prijevoznika i drugih nadziranih subjekata, tereta u i na vozilu, mase vozila sa i bez tereta, osovinskog opterećenja i dimenzije vozila sa i bez tereta.

Također, novina u predmetnom Zakonu je i  proširenje ovlasti inspektora u dijelu služenja označenim vozilima s svjetlosnom i zvučnom  opremom, izrađivanja foto zapisa i zahtijevanja uzorkovanja i ispitivanja građevinskog materijala, utvrđivanja osnove za nadzor temeljem predstavki i obveza obavješćivanja u roku podnositelja predstavke, pregleda taxi vozila (pravne osobe), produljenja roka isključenja vozila iz prometa, te mogućnosti otklanjanja nedostataka usmenim rješenjem i propisivanjem  rokova.

Usvojenim Zakonom u dijelu obavljanja poslova nadzora i donošenja rješenja u ovlasti inspektora,  ukida se Povjerenstvo za žalbe, čije članove imenuje Vlada RH, a propisuje mogućnost pokretanja upravnog spora tužbom.