Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo Javni poziv za sudjelovanje u postupku restrukturiranja društva HŽ Cargo

Photo HZCargo-logo.jpg
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, u ime Vlade Republike Hrvatske, poziva zainteresirane strane na iskaz interesa za sudjelovanje u postupku restrukturiranja društva HŽ Cargo d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Proces restrukturiranja Društva uključuje i mogućnost stjecanja njegovih poslovnih udjela. Iskaz interesa izjavljuje se u obliku pisma interesa, a rok za podnošenja istog je do 31. siječnja 2013. godine do 16,00 sati, na adresu:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14
10000 Zagreb
Hrvatska
s naznakom:
"Pismo interesa za sudjelovanjem u restrukturiranju društva HŽ Cargo d.o.o. – NE OTVARATI"
 
Pisma kojima se iskazuje interes, a koja su prispjela u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kasnije od navedenog roka neće se razmatrati bez obzira na vrijeme kada su poslana.
 
Pismo interesa treba sadržavati:
  1. naziv, adresu i kontakt osobe koja iskazuje interes;
  2. strateške smjernice razvoja društva HŽ Cargo d.o.o
  3. financijsku sposobnost fizičke ili pravne osobe koja iskazuje interes;
  4. ovlast za zastupanje pravne osobe.
 
Zainteresirane strane koje su u roku dostavile pismo interesa, a za koje se procijeni mogućnost potencijalne suradnje, biti će pozvane na daljnje konzultacije.

O HŽ Cargo d.o.o.

Sve informacije vezano uz Javni poziv objavljuju se u rubrici NATJEČAJI
 
----------------- ----------------- ------------------
 PUBLIC INVITATION - FOR EXPRESSION OF INTEREST
The Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure, on behalf of the Government of the Republic of Croatia, invites all interested parties to express their interest in the restructuring of the Croatian railways company HZ Cargo Ltd.,