HAKOM objavio treći Javni poziv za dostavu idejnih rješenja softverskih aplikacija i usluga

Photo HAKOM logo.JPG
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) obavještava sve zainteresirane da je raspisala treći krug javnog poziva za dostavu projektnih idejnih rješenja za razvoj softverskih aplikacija i usluga za poticanje i ujednačavanje razvoja širokopojasnosti u Republici Hrvatskoj, a osobito na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Cilj javnog poziva je prikupiti idejna rješenja za softverske aplikacije i usluge koje potpomažu razvoj gospodarstva i kakvoću života u Republici Hrvatskoj, tj. potpomažu razvoj humanih djelatnosti i pravosuđa.

Nakon što su u prethodna dva kruga prikupljena mnoga idejna rješenja čija će implementacija neminovno dovesti do povećanja kakvoće života u Republici Hrvatskoj, HAKOM novim javnim pozivom želi dodatno naglasiti važnost sadržaja kao jednog od pokretača razvoja širokopojasnog pristupa te ovim javim pozivom obuhvaća potpuno nova područja prihvatljivih idejnih rješenja.

Poziv je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe – tijela državne uprave, lokalne zajednice, obrazovne i istraživačke institucije, privatna i javna poduzeća, neprofitne organizacije te građane. Važno je napomenuti kako svoja idejna rješenja mogu dostaviti i sudionici prethodna dva javna poziva.
 
Javni poziv za dostavu idejnih rješenja objavljen je na internetskim stranicama HAKOM-a na poveznici http://www.hakom.hr/default.aspx?id=115 i traje do 8. travnja 2014., priopćili su iz HAKOM-a.