Održan radni sastanak predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, upravitelja željezničke infrastrukture i predstavnika željezničkih prijevoznika

Photo NSL DT HZ 04-10_17.jpg
Državna tajnica za promet Nikolina Brnjac u srijedu je primila predstavnike upravitelja željezničke infrastrukture društva HŽ infrastrukture i predstavnike različitih željezničkih prijevoznika, a slijedom čega se razgovaralo o mogućnostima unapređenja međusobne suradnje, koja bi dugoročno trebala rezultirati učinkovitijom uslugom prijevoza i samim time, indirektnim povećanjem prometa na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.  

Tijekom sastanka razgovaralo se o Nacionalnom akcijskom planu, a sukladno kojem se u budućnosti planiraju financirati željezničko-cestovni prijelazi u Republici Hrvatskoj. U tom pogledu na sastanku se razgovaralo o vremenskom okviru potrebnom za sanaciju željezničko-cestovnih prijelaza, kašnjenjima i troškovima koji nastaju kao rezultat zaustavljanja vlakova uslijed nesaniranih prijelaza te drugim aktualnim temama koje proizlaze kao rezultat prethodnog stanja.  

Na sastanku su prisutni izvijestili državnu tajnicu Brnjac i o problemima željezničkih kolodvora, kao i o problemima s kojima se suočavaju prijevoznici koji obavljaju uslugu prijevoza tereta na dionici Osijek-Vinkovci te na graničnim prijelazima Beli Manastir, Slavonski Šamac i Drenovci.

Željeznički prijevoznici dodatno su istaknuli i probleme niskih osovinskih opterećenja, nezaposjednutosti službenih mjesta i opremanja signalno-sigurnosnim uređajima na Ličkoj pruzi te su ovim putem zatražili dodatnu pomoć i angažman državne tajnice Brnjac, odnosno društva HŽ infrastruktura.
Sastanak je ujedno poslužio i kao prilika da se sa sudionicima sastanka razgovara i o najznačajnijim projektima koje provodi društvo HŽ infrastruktura. U tom kontekstu istaknut je primjer projekta rekonstrukcije željezničke stanice Rijeka-Brajdica i  izgradnje intermodalnog terminala na kontejnerskom terminalu Brajdica (Jadranska vrata d.d.), koji zajednički provode Lučka uprave Rijeka i HŽ infrastruktura.  

Ovaj projekt čija ukupna vrijednost, odnosno njegove tri komponente, iznosi 35.556.000 eura, sufinancira se sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility -  CEF) u iznosu od 30.222.600 eura, s maksimalno predviđenim iznosom od 85 posto.

Projekt predviđa izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Brajdica, rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Brajdica, te proširenje postojećeg tunela u dužini od 400 metara za potrebe izgradnje izvlačnog kolosijeka.

Realizacija projekta započela je tijekom prošle godine objavom natječaja za tehničku i administrativnu podršku u upravljanju i promidžbi projekta, a u ovoj godini planirano je ugovaranje radova na izgradnji intermodalnog terminala i rekonstrukciji ranžirnog kolodvora kao i na proširenju postojećeg tunela.

Sastanak je bio prilika i za razgovor o potrebi izrade prometno-tehnološkog elaborata, kojim bi se regulirao promet tijekom izvođenja radova na spomenutom Projektu i time je zajednički usuglašeno kako je potrebno uložiti maksimalni napor svih sudionika u projektu da se projekt uspješno privede kraju.

Državna tajnica Brnjac pozvala je sve prisutne sudionike sastanka na maksimalan angažman kako bi se unaprijedila usluga željezničkog prijevoza unutar Republike Hrvatske, ali i naglasila kako su vrata Ministarstva mora, prometa i  infrastrukture bila, i uvijek će biti otvorena kvalitetnim i konstruktivnim idejama koje će u konačnici unaprijediti željeznički prijevoz unutar Republike Hrvatske.