Vlada RH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

Podsjetimo, dana 1. siječnja 2017. godine na snagu stupa Uredba komisije (EU) 2016/403 od 18. ožujka 2016. godine, kojom se utvrđuje zajednički popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine teških povreda pravila u javnom cestovnom prijevozu.

Kako bi se važeći Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu uskladio s pravnom stečevinom Europske unije, u istom se mijenjaju prekršajne odredbe na način kako je to navedenom Uredbom propisano.

Pritom se uvodi novo razvrstavanje povreda pravila prema težini povrede u najteže povrede, vrlo teške povrede, teške povrede i manje povrede te se s tim u vezi određuju vrste prekršaja i visine novčanih kazni.

Također, dopunjuju se uvjeti koje mora ispunjavati radionica za tahografe za dobivanje dozvole za obavljanje poslova ugradnje i ispitivanja, provjere i pregleda tahografa te popravak i demontažu tahografa te se predlažu novi dodatni razlozi za ukidanje dozvole za rad radionica.

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.