Od 1. srpnja još niže cijene roaminga u EU

Photo HAKOM logo.JPG

Sukladno obvezama iz Uredbe o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji, maksimalne cijene za govorne, SMS i podatkovne usluge u roamingu koje započinju i završavaju unutar područja EU/EEA (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo) dodatno se snižavaju od 1.7.2014. u iznosu od 21% do 55%, ovisno o vrsti usluge.

Nove maksimalne cijene (tzv. Eurotarifa) koje stupaju na snagu 1.7.2014.:

Usluga Postojeća maksimalna cijena (s PDV-om) do 30.6.2014. Nova maksimalna cijena (s PDV-om) od 1.7.2014. Smanjene maksimalnih cijena od 1.7.2014.
Odlazni poziv u roamingu 2,28 HRK/min
(obračunska jedinica: 1s uz mogućnost naplate za uspostavu poziva u trajanju od najviše 30s)
1,81 HRK/min
(obračunska jedinica: 1s uz mogućnost naplate za uspostavu poziva u trajanju od najviše 30s)


-21%
Dolazni poziv u roamingu 0,66 HRK/min
(obračunska jedinica: 1s)
0,48 HRK/min
(obračunska jedinica: 1s)

-27%
SMS u roamingu 0,76 HRK/SMS-u 0,57 HRK/SMS-u -25%
Podatkovni promet u roamingu 4,26 HRK/MB
(obračunska jedinica: 1kB)
1,91 HRK/MB
(obračunska jedinica: 1kB)

-55%


Snižavanje cijena roaminga još je jedna u nizu mjera kojima se na razini EU/EEA nastoji promicati zaštita interesa krajnjih korisnika i uspostava jedinstvenog tržišta.

Najviše dopuštene cijene odnose se samo na pozive koji započinju i završavaju u EU/EEA zemljama, odnosno pozive koji se odvijaju između sudionika koji se nalaze u zemljama članicama EU/EEA. Ako se korisnik nalazi izvan EU/EEA područja, odnosno ako se nalazi u EU/EEA području, a poziv upućuje ili poziv prima iz države izvan EU/EEA područja, operatori mogu naplaćivati više cijene jer nisu obuhvaćene Uredbom i na taj način regulirane, priopćeno je iz HAKOM-a.