HAKOM pomaže turskom regulatoru

Photo HAKOM logo.JPG
Opća uprava za proširenje Europske unije koja provodi TAIEX misije, putem kojih se pruža kratkoročna tehnička pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u primjeni i provedbi zakonodavstva EU, organizirala je suradnju između HAKOM-a i turskog regulatora. Na potrebu turskog regulatora, Turkish Information and Communication Technologies Authority (ICTA), za TAIEX misijom u području poštanskih usluga, HAKOM je odgovorio pozitivno i uputio dva stručnjaka u Ankaru.

Stručnjaci HAKOM-a, Ana Šubat Perković i Marijan Bolarić, realizirat će TAIEX misiju krajem siječnja i prenijeti iskustva Republike Hrvatske u procesu potpune liberalizacije tržišta poštanskih usluga, sukladno poštanskim direktivama EU.

Ovo je prvo takvo učešće HAKOM-a u pružanju tehničke pomoći regulatorima zemalja izvan Europske unije, a dokaz je visokog stupnja povjerenja koje naš regulator uživa izvan državnih granica, pogotovo jer od ulaska Hrvatske u EU nije prošlo niti sedam mjeseci, priopćeno je iz HAKOM-a.