Vlada: Odluka o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva HŽ Cargo

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva HŽ Cargo pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveznih davanja dužnika.

Naime, s obzirom na rezultat Društva HŽ Cargo i činjenicu da je akumulirani gubitak dosegao razinu od 512.271.605,31 kuna u sadašnjem trenutku, što iznosi gotovo temeljni kapital Društva u iznosu od 531.006.500,00 kuna, ovom Odlukom Vlada RH daje suglasnost za povećanje temeljnog kapitala društva HŽ Cargo s 531.006.500,00 kuna na 1.505.954.400,00 kuna, ulogom u pravima u nominalnom iznosu od 974.947.900,00 kuna, a kojima RH stječe poslovni udio u društvu HŽ Cargo u nominalnom iznosu od 1.505.954.400,00 kuna.

Trgovačko društvo HŽ Cargo na dan 30. travnja 2015. ima ukupan ugovoreni iznos kredita od  1.137.595.833,46 kuna uvećan za kamate. Društvo se zaduživalo po prosječnoj stopi za sve kredite 4,961% godišnje, a u 2015. godini dospijeva na plaćanje iznos od 287.128.168,64 kuna glavnice, te 12.087.954,10 kuna kamata.

Program restrukturiranja  društva HŽ Cargo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je uputio  05. svibnja 2015. Ministarstvu financija, radi upućivanja Europskoj komisiji.

Europska komisija zaprimila je program restrukturiranja 07. svibnja 2015. godine.

Broj zaposlenih radnika na dan 30.04.2015. iznosi 2.108 radnika, od kojih je 188 bilo raspoređeno u Željeznički fond. A prije programa restrukturiranja na dan 31.12.2012. bilo je 3.330 radnika.

Iz navedenog proizlazi da je do sada društvo napustilo 1.222 radnika.