U Ženevi otvorena Svjetska radiokomunikacijska konferencija (WRC-15) Međunarodne telekomunikacijske unije

Photo nsl MPPI-HAKOM BRUX 3-11_15.JPG

U sjedištu Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) u Ženevi s radom je započela  Svjetska radiokomunikacijska konferencija (WRC-15), koja traje do 27. studenoga 2015. Na ovoj se konferenciji svake tri ili četiri godine, prema unaprijed utvrđenom dnevnom redu, prema potrebi mijenjaju i dopunjuju Radijski propisi ITU-a (eng. Radio Regulations) koji predstavljaju međunarodni regulatorni okvir u radijskim komunikacijama.

Na izmjenu i dopunu regulatornog okvira osobito utječe brz razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, pri čemu se mora osigurati globalno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom i satelitskim orbitama, usklađena dodjela i uporaba pojedinih dijelova radiofrekvencijskog spektra za razvoj postojećih ili novih radiokomunikacijskih služba i usluga te usklađeni tehnički parametri i drugi uvjeti za dijeljeni pristup radiofrekvencijskom spektru, kako bi se omogućio nesmetan rad radijskih sustava, usluga i aplikacija.

Za predsjedatelja konferencije WRC-15 na prvoj plenarnoj sjednici izabran je Festus Yusufu Narai Daudu iz Nigerije, uz šest supredsjedatelja. Na konferenciji sudjeluje više od 3000 izaslanika koji predstavljaju 160 (od 193) države članice ITU-a, kao i oko 100 promatrača iz privatnog sektora i međunarodnih organizacija.

Na dnevnom redu konferencije nalazi se više od četrdeset točaka iz različitih područja radijskih komunikacija, s posebnim naglaskom na sljedeće teme:

  • širokopojasne komunikacije u pokretnim mrežama
  • komunikacije u hitnim slučajevima i ublažavanju posljedica katastrofa
  • praćenje stanja u okolišu i klimatskih promjena
  • bespilotne letjelice i bežični zrakoplovni sustavi
  • globalni sustav praćenja letova u civilnom zrakoplovstvu
  • poboljšani pomorski komunikacijski sustavi
  • sigurnost u cestovnom prometu
  • satelitski sustavi
  • izmjene Usklađenog svjetskog vremena (UTC)

Izaslanstvo Republike Hrvatske na konferenciji WRC-15 čine predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Podlogu za sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu konferencije čine zajednička europska stajališta (tzv. ECP) pripremljena unutar Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT), kao nadležne regionalne europske organizacije, te Zaključci Vijeća Europske unije o konferenciji WRC-15, u izradi kojih je RH aktivno sudjelovala.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture na konferenciji WRC-15 predstavljaju Krešo Antonović, načelnik Sektora elektroničkih komunikacija i pošte i Ivančica Urh, voditeljica Službe elektroničkih komunikacija, koji su ujedno i zamjenici voditeljice izaslanstva Republike Hrvatske, veleposlanice Vesne Batistić Kos, stalne predstavnice RH pri Uredu UN-a u Ženevi.

Više o Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji WRC-15 može se pročitati na poveznici: http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx.