Vlada RH: Usvojen Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (EU).

Usvojenim Zakonom uređuje se područje regulacije tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela te inspekcijski nadzor.

Zakon se donosi radi daljnjeg usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, posebno vezano uz propise iz Četvrtog željezničkog paketa, koji se odnose na potpuno otvaranje tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (od 1. siječnja 2019. godine) te poslove i nadležnosti nacionalnog regulatornog tijela.

Naime, Zakonom se određuje da je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) regulatorno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području tržišta željezničkih usluga te zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu. Pritom se nadležnost HAKOM-a odnosi na inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona, Uredbe (EZ) br. 1371/2007 i ostalih propisa kojima se uređuju prava putnika.

Za provođenje ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.