Vlada: Usvojen Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava (ITS) u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine.

Nacionalni program je donesen na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, sukladno odredbama članka 72.b stavka 3. Zakona o cestama, za razdoblje od pet godina. Program proizlazi iz obveza zadanih Direktivom 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010., a primijenjenih u domaćem zakonodavstvu, konkretno u Zakonu o cestama. Izvješće o usvojenom Nacionalnom programu i odgovarajućim provedbenim mjerama dostavlja se Europskoj komisiji na znanje.

Nacionalni program je planski dokument koji definira strateške ciljeve, prioritetna područja i aktivnosti vezano za uvođenje i razvoj ITS-a u Republici Hrvatskoj s ciljem poboljšanja sigurnosti i zaštite cestovnog prometa, podizanja učinkovitosti cestovnog prometnog sustava, poticanja održive mobilnosti u gradovima te razvoja ITS industrije.

Program sadrži 26 odabranih projekata čija je ukupna planirana vrijednost procijenjena na 947.725.000,00 kuna, a za koje se očekuje sufinanciranje iz fondova EU. Dokument je od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku s obzirom na to da je u tijeku izrada nove Strategije prometnog razvoja RH, restrukturiranje modela upravljanja autocestama te izrada prometnog modela za RH.