Vlada: Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je prijedlog Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine, s devet fokusiranih mjera i aktivnosti.

Donesenim dvogodišnjim programom zadužuju se tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti iz Provedbenog programa, da u predviđenim rokovima provode mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Neke od predviđenih mjera su izrada registra prostornih podataka o izgrađenoj infrastrukturi, priključivanje ciljanih korisnika i projekt e-građani.