HAKOM nudi potpore za brzi internet na otocima

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je danas objavio peti u nizu natječaja za dodjelu državnih potpora za izgradnju neophodne elektroničke komunikacijske infrastrukture za brzi razvoj širokopojasnih mreža. Natječaj je objavljen u sklopu HAKOM-ovog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, kojim se želi izgraditi potrebna infrastrukturu za pristup širokopojasnom internetu ciljanim korisnicima poput školskih, zdravstvenih i vatrogasnih ustanova. Posebnost natječaja u tijeku je da se mreža za širokopojasni pristup osigurava za 14 ustanova na otocima.

Podsjetimo, do sada je HAKOM proveo četiri natječaja za potpore kojima se dodijelilo nešto više od 36 milijuna kuna za izgradnju elektroničkih komunikacijskih mreža te osigurao širokopojasni pristup za ukupno 229 ciljanih korisnika na području čitave Hrvatske.

Krajnji rok za predaju ponuda je 2. lipnja, a više o samom natječaju i Programu razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu dostupno je na HAKOM-ovim internetskim stranicama na http://www.hakom.hr/default.aspx?id=45 i http://www.hakom.hr/default.aspx?id=50, priopćili su iz HAKOM-a.