Vlada: Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2012.

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojeno je Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2012. godinu koje sadržajno obuhvaća pravni okvir za osnivanje Agencije, djelatnost i ustrojstvo Agencije, podatke o administrativnim kapacitetima, informacije o materijalno tehničkim uvjetima za rad, obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2012. godinu, informacije o stanju sigurnosti željezničkog prometa u RH, pregled rada Agencije shodno području nadležnosti, informacije o suradnji Agencije s tijelima nadležnim za sigurnost drugih zemalja i Europskom agencijom za željeznice te o ostvarivanju načela javnosti rada Agencije.

U Izvješću je istaknuto kako je najvažnija uloga Agencije nadziranje sustava upravljanja sigurnošću kojeg svaki upravitelj željezničke infrastrukture i prijevoznik na željezničkoj mreži moraju imati te osiguravanje ispunjavanja uvjeta za postizanje interoperabilnosti željezničkog sustava na međunarodnoj razini.

U 2012. godini, pored djelatnosti Agencija je započela s obavljanjem djelatnosti vezano za donošenje rješenja za probne dionice u svrhu ispitivanja materijala, elemenata, sklopova, uređaja i postrojenja željezničkih pruga te vođenje registra željezničkih vozila, a također Agencija je pratila, promicala i provodila regulatorni okvir sigurnosti uključujući i nacionalna sigurnosna pravila, sudjelovala u izradi prijedloga podzakonskih propisa potrebnih za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa koje donosi ministar nadležan za promet te intenzivno surađivala s drugim tijelima, posebno s tijelima EU nadležnim za sustav sigurnosti radi usklađivanja sigurnosnih metoda s metodama drugih članica EU.

Predstavnici Agencije aktivno su sudjelovali u IPA projektu Europske komisije i Europske agencije za željeznički promet.

Sredstva za rad Agencije u iznosu od 7.005.000,00 kuna bila su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012 godinu. Nakon preraspodjele krajem mjeseca studenog 2012. godine Agenciji je proračun smanjen na 3.115.000,00 kuna, a od tako planiranih sredstava do 31. prosinca 2012. godine izvršeno je 2.190.135,80 kuna.

Zaključno je istaknuto kako su Agenciji nužni odgovarajući administrativni kapaciteti tj. kako bi Agencija trebala imati ukupno 15 zaposlenika (na dan 31. prosinca 2012. godine poslove iz djelokruga Agencije obavljalo je uključujući ravnatelja pet zaposlenika) što bi joj omogućilo obavljanje svih aktivnosti u skladu sa zakonodavstvom EU.