Vlada usvojila Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2012. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade prihvaćeno je Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2012. godinu, kojim je dano izvršenje godišnjeg plana rada Agencije za prikaz izvršenja programa za svaku točku plana rada Agencije posebno.

U državnom proračunu Republike Hrvatske za Agenciju je, za 2012. godinu, bilo namijenjeno ukupno 21.636.674 kuna, a realizirano je 94 posto predviđenih sredstava , odnosno 20.359.868. Nerealizirana sredstva odnose se na projekt koji nje bilo moguće realizirati zbog nepovoljnih vodostaja.

Planom rada definirane su aktivnosti Agencije, a to su redovan rad Agencije za vodne putove, obilježavanje unutarnjih plovnih putova, uređenje i tehničko održavanje plovnih putova, održavanje i korištenje do sada izvedenog servisa CRORIS (riječni informacijski servisi) iskazani su i u novčanim vrijednostima.

Ostale aktivnosti Agencije odnose se na rad s fondovima EU, periodična izvješća o stanju sigurnosti vodnih putova, batimetrijsko snimanje i praćenje stanja plovnosti, edukaciju i stručno usavršavanje te ostalo od značaja za plovne putove i ustroj Agencije.

U Agenciji je trenutno zaposleno 27 djelatnika, od čega 15 djelatnika posade brodova za obilježavanje vodnih putova.