HAKOM: Puštena u rad još jedna mjerna postaja za kontrolu radiofrekvencijskog spektra

Photo hakom-MP.jpg
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pustila je u probni rad drugu prijenosnu kontrolno - mjernu postaju.

Prijenosna kontrolno - mjerna postaja još je jedna daljinski upravljana mjerna postaja u Republici Hrvatskoj i služi za nadzor i kontrolu radiofrekvencijskog spektra.

Nakon puštanja u rad prve prijenosne postaje u priobalju Istre 2013. godine, ovo je druga kontrolno-mjerna postaja takve vrste, a trenutno je smještena na području južne Dalmacije te omogućuje vrlo kvalitetna mjerenja radiofrekvencijskih signala na području južnog Jadrana.

Uključivanjem ove postaje u kontrolno - mjerni sustav HAKOM-a povećano je područje pokrivanja i učinkovitost čitavog mjernog sustava kojim raspolaže Republika Hrvatska, a  time i kvaliteta i mogućnost zaštite radiofrekvencijskog spektra, ograničenog prirodnog dobra od interesa države.

Radom ove postaje dodatno će biti moguće neprekidno pratiti sve promjene u radiofrekvencijskom spektru i lakše identificirati talijanske odašiljače na južnom Jadranu koji rade na međunarodno neusklađenim frekvencijama te ometaju prijam hrvatskih radijskih i televizijskih programa.

Osim zaštite radijskih frekvencija za radio i televiziju, mjerna postaja ima mogućnost mjerenja svih frekvencija koje koriste hitne službe te službe spašavanja, a ujedno služi i za zaštitu svih korisnika radiofrekvencijskog spektra od neovlaštene ili nepravilne uporabe radijskih frekvencija, priopćeno je iz HAKOMA-a.