Ugradnja tahografa u vozila kategorije M1 kojima se obavlja javni linijski prijevoz putnika u cestovnom prijevozu

Photo vdo_digitalni_tahograf.jpg
Člankom 4. stavkom 1. podstavkom 19. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) propisano je da se javni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu može obavljati i vozilima kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto, ako je u takva vozila ugrađen tahograf koji se mora koristiti sukladno Uredbi (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28. 2. 2014.).

U vozila navedene kategorije naknadno se ugrađuju i koriste tahografi sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 165/2014 i Uredbe (EU) br. 1266/2009,  uzimajući u obzir  datum prve registracije vozila.

Rok za usklađivanje sa Zakonom određen je odredbom članka 118. stavka 11. Zakona i iznosi najviše jednu godinu od dana stupanja Zakona na snagu.