Državna tajnica Nikolina Brnjac na Neformalnom sastanku ministara EU-a nadležnih za promet i energetiku u Tallinnu

Photo NSL DT TLN 21-09_17.jpg
 U Tallinnu je 20. i 21. rujna 2017. godine održan zajednički Neformalni sastanak ministara Europske unije nadležnih za promet i energetiku, na kojem je sudjelovalo i hrvatsko izaslanstvo sastavljeno od predstavnika ministarstava nadležnih za promet i energetiku.

Izaslanstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture predvodila je državna tajnica za promet Nikolina Brnjac, a u delegaciji su još sudjelovali pomoćnik ministra za zračni promet Jure Šarić, savjetnik ministra Igor Radić te ataše za kopneni promet, intermodalna pitanja i transeuropske prometne mreže Dean Strbačko.

Ministri su na zajedničkom dijelu sastanka raspravljali o ostvarivanju Energetske unije i Jedinstvenog europskog prometnog područja, s naglaskom na Instrument za povezivanje Europe (CEF).

Državna tajnica Brnjac je iznijela hrvatske stavove, te istaknula uspješnost CEF-a za postizanje ciljeva postavljenih za prometnu i energetsku infrastrukturu. Naglasila je kako je u području prometa uspješno povučeno više od 93 % dostupnih sredstava CEF-a za RH. Izjavila je i kako je poziv za potporu sinergijskih aktivnosti između sektora prometa i energije bio uspješan te da je potrebno nastaviti s poticanjem projekata u kojima se preklapaju prometni, energetski i telekomunikacijski elementi, kao što su projekti uspostave brzih punionica za električne automobile na Osnovnoj TEN-T mreži.   

Na zasebnom sastanku ministara prometa vodila se rasprava o korisnosti zračne povezanosti za gospodarski razvoj. Europska komisija i Eurocontrol predstavili su „indeks povezanosti“ osmišljen za utvrđivanje zračne povezanosti i mogućnosti njenog rasta u zemljopisnim (a u pojedinim slučajevima ekonomskim) centrima europskih regija.

Drugoga dana ministarskog sastanka održanog na temu buduće politike ulaganja u prometni sektor nakon 2020. godine, predstavljena je Zajednička izjava o budućnosti politike TEN-T mreža i CEF-a koordinatora koridora TEN-T mreže, u kojoj koordinatori daju preporuke vezano za nastavak CEF-a i financiranje prometa u budućem Višegodišnjem financijskom okviru.

U okviru ministarske rasprave, državna tajnica Brnjac izjavila je kako prioritet kod europskog financiranja i dalje treba predstavljati željeznički sektor, kao i da bespovratna sredstva trebaju biti usmjerena na željezničku infrastrukturu, unutarnje plovne puteve te gradski i javni prijevoz.