Vlada RH: Usvojena Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o donošenju Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine.

Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u RH do 2020. godine odražava politiku Vlade Republike Hrvatske u području razvoja tržišta poštanskih usluga te je usklađena s općom državnom politikom u pogledu zaštite slobode tržišnog natjecanja, promicanja interesa svih kategorija korisnika poštanskih usluga, osiguranja dostupnosti i održivosti univerzalne (poštanske) usluge, razvoja novih poštanskih usluga, zaštite interesa korisnika usluga s posebnim potrebama te uloge poštanskih usluga u sinergiji s komunikacijskom i prometnom infrastrukturom i uslugama.

Strategijom se utvrđuju osnovna načela i smjernice razvoja nacionalnog tržišta poštanskih usluga u razdoblju do 2020. godine, kao i nacionalni prioriteti u razvoju poštanskih usluga i djelatnosti.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u RH do 2020. godine je provedbeni dokument koji sadržava niz konkretnih mjera i aktivnosti, podijeljenih u pet skupina i usmjerenih ostvarivanju strateških ciljeva utvrđenih ovom Strategijom, zajedno s rokovima njihove provedbe, potrebnim sredstvima i pokazateljima uspješnosti provedbe te nositeljima provedbe pojedinih mjera i aktivnosti, a koje čine nadležna tijela državne uprave, nacionalna regulatorna tijela, davatelj univerzalne usluge (Hrvatska pošta d.d.), drugi davatelji poštanskih usluga, te ostali dionici na tržištu poštanskih usluga.

Usvojenom Odlukom zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da redovito prati provedbu Akcijskog plana te da Vladi Republike Hrvatske jedanput godišnje, a prema potrebi i češće, podnosi izvješće o njegovoj provedbi.

Zaključno, provođenje mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana, kao i sveobuhvatno praćenje ostvarivanja posebnih ciljeva Strategije, pridonijeti će uspostavi razvijenog nacionalnog tržišta poštanskih usluga koje je uspješno integrirano u jedinstveno europsko tržište.