Vlada: Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kojom se usklađuju  odredbe posebnih zakona, smanjuje okvirni broj službenika i namještenika za 37, te se podjela posla u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture organizira u skladu s preuzetim obavezama iz EU zakonodavstva, a sve u svrhu postizanja veće učinkovitosti.

Temeljem Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, poslovi inspekcije željeznica prešli su u Agenciju za sigurnost željezničkog prometa, a temeljem Zakona o poštanskim uslugama, inspekcija poštanskih usluga i poštanskog prometa prešla je u HAKOM.

U sustav inspekcije Ministarstva uvedena je inspekcija socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu, temeljem Zakona o  radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. Vrši se reorganizacija rada u lučkim kapetanijama pomorske i unutarnje plovidbe.

U Ministarstvu se organizira ustrojstvena jedinica pod nazivom Uprava za fondove EU koja preuzima sve poslove u skladu s propisima koji definiraju uspostavu institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. U navedenom periodu, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture preuzima dodatne funkcije Posredničkog tijela razine 1. i razine 2. za prioritetnu os Povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te funkcije Posredničkog tijela razine 1 i razine 2 za prioritetnu os Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, zbog čega je potrebno izvršiti reorganizaciju posla.

Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, a zbog nužnosti pripremnih aktivnosti za postupak procjene usklađenosti sustava za razdoblje 2014. - 2020..