Novi Program očuvanja prometne povezanosti RH u domaćem linijskom zračnom prometu 2016 - 2020

Photo zr-prom_11.jpg

Na današnjoj je sjednici Vlada donijela Odluku o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine. Ovom Odlukom utvrđuje se obveza obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za kojeg ne postoji komercijalni interes zračnih prijevoznika te se osigurava kontinuitet prometne povezanosti koja je od iznimnog značaja za gospodarski i društveni razvoj regija unutar Republike Hrvatske. Temeljem Odluke Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture će provesti javni natječaj za dodjeljivanje prava i obveza obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza.

Izravne koristi novog programa su snažnija nacionalna integracija (posebice Slavonija, Istra, Kvarner i Dalmacija) te osiguranje međunarodne povezanosti svih regija preko Zagreba, te Splita i Dubrovnika. Neizravne koristi PSO programa su snažnija podrška gospodarstvu i posebno turizmu te društveni razvoj RH kao i stvaranje pretpostavki za kvalitetnije pozicioniranje pojedinih zračnih luka u njihovim područjima obuhvata.

Obveza se utvrđuje za razdoblje od četiri godine i to od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. na linijama koje su subvencionirane i do sada: Dubrovnik – Zagreb – Dubrovnik, Split – Zagreb – Split, Zagreb – Zadar – Pula – Zadar – Zagreb, Osijek – Dubrovnik – Osijek, Osijek – Split – Osijek, te na novim linijama; Zagreb – Brač – Zagreb i to dva puta tjedno ljeti, Osijek – Zagreb – Osijek i to dva puta dnevno i  tri puta  tjedno cijelu godinu, Osijek – Pula – Split – Pula – Osijek i to dva puta tjedno cijelu godinu, Osijek – Rijeka – Osijek i to dva puta tjedno cijelu godinu i naposljetku Rijeka – Split – Dubrovnik – Split – Rijeka i to dva puta tjedno cijelu godinu.

Unaprjeđenom distribucijom frekvencija i podešavanjem minimalnih kapaciteta, osigurat će se veći broj letova u usporedbi s postojećim PSO programom i to bez povećanja kompenzacije razlike prihoda nad troškovima obavljanja domaćeg zračnog prometa.

Novine u novom PSO programu su uvođenje cjelogodišnjih dvostrukih povratnih rotacija iz Osijeka za Zagreb tijekom tri dana u tjednu uz smanjenje minimalnog kapaciteta zrakoplova, uvođenje cjelogodišnje veze između Osijeka, Pule i Splita dva puta tjedno te uvođenje cjelogodišnje veze dva puta tjedno između Osijeka i Rijeke. Osim toga uvodi se i cjelogodišnja veza dva puta tjedno između Rijeke, Splita i Dubrovnika a važno je naglasiti i uvođenje dodatnog povratnog leta između Zagreba i Brača u ljetnom redu letenja.


PRILOG

Program očuvanja prometne povezanosti RH u domaćem linijskom zračnom prometu 2016 - 2020 (.pdf)