Vlada RH: Usvojen Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.

Zakonom se uređuje područje regulacije tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Slijedom navedenog Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) se određuje za nacionalno regulatorno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području tržišta željezničkih usluga.

HAKOM je nadležan i za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu pri provedbi Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. godine o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, kao i za inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona, Uredbe (EZ) br. 1371/2007 i ostalih propisa kojima se uređuju prava putnika.  

Dodajmo ovome kako je tekst Konačnog prijedloga Zakona u pravnom i nomotehničkom smislu tek neznatno dorađen u odnosu na prijedloga Zakona iz prvog čitanja u Hrvatskom saboru, i to prvenstveno s ciljem jasnijeg razgraničenja nadležnosti između regulatornog tijela i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.  

Izmjeni odredaba propisanih dosadašnjim Zakonom iz 2014. godine pristupilo se zbog daljnjeg usklađivanja s pravnom stečevinom EU, a vezano uz propise iz Četvrtog željezničkog paketa koji se odnose na potpuno otvaranje tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika te poslove i nadležnosti nacionalnog regulatornog tijela.

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.