HAKOM objavio drugi Javni poziv za dostavu idejnih rješenja softverskih aplikacija i usluga

Photo HAKOM logo.JPG
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) obavještava sve zainteresirane da je raspisala drugi krug javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga/ideja za razvoj softverskih aplikacija i usluga za poticanje i ujednačavanje razvoja širokopojasnosti na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.

Cilj javnog poziva je prikupiti ideje za softverske aplikacije i usluge koje potpomažu razvoj gospodarstva i kakvoću života u Republici Hrvatskoj, tj. potpomažu razvoj obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede, sigurnosti građana te „e-Vlada“ usluga.

Velik broj pristiglih ideja u prvom krugu javnog poziva s početka prošle godine pokazatelj je prepoznatljivosti sadržaja kao jednog od pokretača razvoja širokopojasnog pristupa, a financiranjem najboljih ideja HAKOM potiče obogaćenje ponuda usluga koje mogu poboljšati kakvoću života stanovništva na područjima od posebne državne skrbi, brodsko-planinskim područjima i otocima.

Poziv je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe – tijela državne uprave, lokalne zajednice, obrazovne i istraživačke institucije, privatna i javna poduzeća, neprofitne organizacije te građane. Važno je napomenuti kako svoje prijedloge/ideje mogu dostaviti i sudionici prvog kruga javnog poziva.

Javni poziv za dostavu prijedloga i ideja traje do 29. studenoga 2013., a objavljen je na internetskim stranicama HAKOM-a na poveznici http://www.hakom.hr/default.aspx?id=115.