HAKOM donio odluku-proračun bogatiji za 290 milijuna kuna

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je donio odluku o dodjeli radiofrekvencijskog spektra preostale „digitalne dividende“, radiofrekvencijskog područja koje se donedavno koristilo za analognu televiziju, dvojici najvećih mobilnih operatora - VIPnetu i Hrvatskom telekomu.

Za dozvole će operatori već u studenom morati uplatiti u državni proračun ukupno 289 milijuna kuna, a godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koje se plaćaju u jednakim obrocima do isteka dozvola 2024. godine, donijet će proračunu dodatnih 80 milijuna kuna u idućih 10 godina. Uzimajući u obzir i prošlogodišnju dodjelu spektra „digitalne dividende“, kada su operatori za dva bloka od po 2x10 MHz odjednom platili 332 milijuna kuna obvezavši se plaćati i godišnje naknade u ukupnom iznosu od 352 milijuna kuna,  cijela „digitalna dividenda“ će proračunu Republike Hrvatske izravno donijeti preko milijardu kuna.

Osim izravne koristi za državni proračun HAKOM očekuje i velika ulaganja u mrežnu infrastrukturu mobilnih operatora te u nove usluge jer 4G mreža omogućuje korisnicima brzine pristupa internetu do 100 Mbit/s. Dodijeljene frekvencije, pogodne za pokrivanje ruralnih područja s manjom gustoćom stanovnika, omogućit će operatorima učinkovitije planiranje njihovih mreža, a dostupnost brzog interneta smanjit će „digitalni jaz“ između urbanih i ruralnih sredina. Zbog povećane gustoće širokopojasnog pristupa internetu, koju će „digitalna dividenda“ omogućiti, očekuje se i pozitivan učinak na gospodarstvo u cjelini, pogotovo u slabije razvijenim područjima.

Na ovogodišnjoj javnoj dražbi spektra „digitalne dividende“ s kriterijem najviše ponuđene cijene za pojedini frekvencijski blok, za dva bloka od po 2x5 MHz za pružanje komunikacijskih usluga temeljenih na „tehnologiji dugoročnog razvoja“ (Long Term Evolution-LTE), ponude su predali VIPnet i HT. Za prvi blok najvišu cijenu je ponudio VIPnet (110.144.999 kuna), a za drugi HT (105.652.000 kuna). VIPnet se u ponudi obvezao platiti godišnje naknade odjednom, ukupno 65 milijuna kuna, dok je HT odabrao plaćanje godišnjih naknada u jednakim godišnjim obrocima u iznosima od po 8 milijuna kuna do isteka dozvole.